JetSleeve® rešuje probleme v orodjarstvu, pri mikroobdelavi in v serijski proizvodnji


JetSleeve® rešuje probleme v orodjarstvu, pri mikroobdelavi in v serijski proizvodnjiSlika 1: JetSleeve®


Slika 2: Inovacija leta


Vpenjalni trni JetSleeve® podjetja Helmut Diebold GmbH & Co so na sejmu EMO prejeli priznanje za inovacijo leta. Specialist za visoko-hitrostno obdelavo Jürgen Röders pravi, da so številne aplikacije rezkanja možne samo še z uporabo JetSleeve® trnov.

Problem odstranjevanja odrezkov iz območja rezanja je prisoten že od pričetka uporabe CNC strojev. Če uspešno odpravimo problem odstranjevanja odrezkov, uspemo znatno podaljšati obstojnost orodja in izboljšamo kakovost obdelane površine.

Lom orodja in poškodbe na rezilnem robu v veliki meri  povzročajo odrezki, ki križajo pot rezkarju. Problem so bolj ali manj uspešno reševali z dovajanjem hladilno-mazalne tekočine v območje rezanja. Vendar ta sistem ne zagotavlja dobrih rezultatov pri rezkanju globokih utorov. Poleg tega pri emulziji nastopijo stroški za nakup in vzdrževanje emulzije, aerosoli emulzije so tudi zdravju škodljivi, zato jih moramo odstraniti iz delovnega prostora operaterja.

Ali uporabniki radi poročajo o pozitivnih izkušnjah? Daleč od tega …

»Stranke, ki uspešno uporabljajo JetSleeve®, so precej skrivnostne in redkobesedne,« poroča lastnik podjetja Hermann Diebold. Pričakovali smo, da bodo naši kupci v strokovnem tisku na veliko razpravljali o svojih izkušnjah s trni JetSleeve®. Uprava nekega velikega proizvajalca v avtomobilski industriji nam je celo prepovedala, poročanje o JetSleeve® sistemu. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Vodja oddelka v tem podjetju je opazil JetSleeve® na sejmu in se takoj dogovoril za preizkus. Hermann Diebold nadaljuje: »Preizkusu sem osebno prisostvoval, saj me je zanimalo, kakšen rezultat in vtis bo naredil. Stranka je k stroju vgradila tudi napravo za mazanje z oljno meglo. Preizkus je potekal z mazanjem z oljno meglo na kaljenem jeklu s širino utora 2 mm, globino 40 mm, uporabili so rezkar premera 1 mm. Postavili smo se okrog stroja in čakali, kaj bo naredil rezkar. Ko je bil izdelek dokončan, se je stroj ustavil. Pod mikroskopom so pregledali rezkar in ugotovili, da se praktično ni obrabil. Vodja oddelka mi je nato rekel, da je vse jasno in da se nam bodo kmalu oglasili.« Kupec od takrat redno naroča nove JetSleeve® trne. »Strinjati sem se moral o tem, da v začetni fazi o rezultatih preizkusa ne bom poročal medijem. Takoj sem se zavedal kakšen potencial je v trnih JetSleeve®«.

S časom smo zbrali večje število preizkusov in ugotovili sledeče prednosti JetSleeve® trnov:

Inovacija in prednosti sistema JetSleeve®

 • Rezkar pri obdelavi ne zadeva več v odrezke, zato ne prihaja do loma in poškodb rezalnega robu. Možna je daljša obdelava brez prisotnosti operaterja.
 • Možnost takojšnje uporabe na vseh rezkalnih strojih z notranjim dovodom hladilne tekočine.
 • Majhen nabavni strošek.
 • Puša s šobami s pomočjo Venturijevega učinka in vrtenja vretena oblikuje visokotlačni curek hladilnega medija in ga dovede točno na območje odrezavanja
 • Možnost rezkanja tankih sten in globokih utorov. Elektroerozijska obdelava ni več potrebna, s tem pa odpade tudi izdelava elektrod.
 • Najboljša kakovost obdelane površine obdelovanca
 • Orodje se ne lomi zato ne prihaja do zastoja in ponovne nastavitve orodja
 • Puša ima zelo majhno maso 50 gramov in omogoča visoke vrtljaje vretena
 • Poraba hladilno-mazalne tekočine ali oljne megle je minimalna
 • Velik prihranek in ekološka učinkovitost se izkaže zlasti pri uporabi mazanja z oljno meglo

Dodatne možnosti prihranka se kažejo tudi v t. i. mehkih dejavnikih:

 • Manj lomov in menjav orodja omogoča krajši čas procesa izdelave.
 • Elektroerozijska obdelava pogosto ni več potrebna.
 • Možnost konturnega rezkanja do končne oblike.
 • Odrezki ne zastajajo v globokih utorih, dodatno poliranje površin ni več potrebno.

Zaradi majhnih nabavnih stroškov sistema JetSleeve® lahko občutno izboljšamo ekonomičnost postopkov z rezkanjem.

JetSleeve® si prejel več nagrad za inovacije in nagrado za oblikovanje


Slika 3: Nagrade za inovacijo in oblikovanje


JetSleeve® se lahko vgradi na vsak stroj z notranjim dovodom hladilne-mazalne tekočine, predelava ni potrebna (plug-and-play). Dokupiti je treba le napravo za minimalno mazanje z oljno meglo, v kolikor ga še nimamo.


Slika 4: Oblikovanje curka pri obdelavi z JetSleeve®


Slika 5: Rezkanje globokih utorov s trnom JetSleeve®


Naprave za mazanje z oljno meglo

Danes so na voljo naprave za mazanje z oljno meglo. ki brez težav dovedejo predvideno količino mazalnega sredstva skozi kanale vretena in trna do rezalnega robu rezkarja. Suha obdelava z oljno meglo je učinkovita tudi pri hitrih zasukih vretena, visokih vrtljajih, stalni menjavi obdelovancev in rezilnega orodja. To je prava revolucija pri odrezavanju.


Slika 6: Naprava za mazanje z oljno meglo


JetSleeve® je sestavljen iz trna za nakrčevanje in aluminijaste puše, ki se privijači na trn.


Slika 7: Sistem JetSleeve®


Slika 8: JetSleeve® v prerezu


Stisnjen zrak z mazalnim sredstvom pride v prostor med pušo in trnom, od koder nato potuje naprej v smeri čelnih izvrtin na puši. Ker so izvrtine zelo majhne, se stisnjen zrak izpiha z veliko hitrostjo. Zrak tako odpihne odrezke iz mesta odrezavanja praktično že v trenutku, ko se ločijo od obdelovanca. Rezkar zato ne udarja več ob odrezke, zato se mu do dvakrat podaljša obstojnost. To seveda vpliva na ekonomičnost obdelave in stabilnost procesa ob odsotnosti operaterja.

Kralj fizike

Sistem Diebold Goldring JetSleeve® izkorišča fizikalni učinek Venturijeve šobe, s katerim lahko pojasnimo njegovo presenetljivo učinkovitost in energijsko varčnost. Za delovanje JetSleeve® sistema je potreben običajni tlak 6 barov. Male šobe oziroma izvrtine premera nekaj desetink milimetra so razvrščene po čelni strani puše pod različnimi koti in skrbijo za nastanek Venturijevega učinka. Kombinacija Venturijevega učinka in vrtenja vretena omogoči zožitev curka v območju rezalnega robu rezkarja.

Rešitev za globje konture

JetSleeve® je na voljo za rezkarje premera od 3 do 20 mm ter za standarde trnov HSK in SK. S podaljški JetSleeve® je mogoče standardni trn za nakrčevanje podaljšati, kar omogoča obdelavo v globljih konturah.


Slika 9: Trn s podaljškom JetSleeve®


Za različne hladilno-mazalne sisteme

Na JetSleeve® sistemu lahko uporabimo mazanje z oljno meglo, izpih z zrakom ali klasični hladilno-mazalni sistem z emulzijo.

Varčen pri porabi

Uporaba biološko razgradljivih aerosolov še izboljša uporabnost sistema. Sistemi za mazanje z oljno meglo so varčni pri porabi, za dnevno porabo zadostuje že 30 ml maziva.

GreenTec – prijazen do okolja

Okoljsko-varstveni vidik je danes prisoten tudi v strojništvu in odrezavanju. Procesi morajo biti energijsko varčni, uporabljeni materiali pa okoljsko razgradljivi. JetSleeve® izpolnjuje vse zahteve GreenTec, saj omogoča suho obdelavo ali obdelavo z biološko neškodljivimi mazivi. Klasični hladilno-mazalni sistemi z emulzijo so relativno dragi saj moramo zagotoviti čiščenje, odvoz in razgradnjo. JetSleeve® sistem je varčen pri porabi zraka, zato porabimo manj energije za pripravo stisnjenega zraka.

Primeri iz prakse

JetSleeve® je stroškovno učinkovit pri praktično vseh tipih obdelave. Obstojnost rezkarja se podaljša tako pri grobi kot fini obdelavi. Sistem je učinkovit tudi pri obdelavi titana v letalski industriji, kjer izpodriva klasični hladilno-mazalnI sistem z emulzijo. Groba obdelava običajno poteka pri nižjih vrtljajih, odrezki so znatno večji. Brez uporabe sistema JetSleeve® se odrezki zadržujejo v globljih konturah in ovirajo obdelavo. Najbolj pa je učinkovit pri majhnih obdelovancih in visoko-hitrostni obdelavi. Globoke utore v kaljenem orodnem jeklu so do sedaj izdelovali le pomočjo elektro-erozije. Sedaj jih lahko izdelajo z JetSleeve® trnom. To prinese velik prihranek.


Slika 10: Globoki utori v kaljenem jeklu


Slika 11: Tankostenski cilinder izrezkan iz bakra


Odrezki pri rezkanju v trdo zdaj ne ovirajo več obdelave in to inovacijo še posebej cenijo v orodjarstvu. Učinkovito izpihovanje odrezkov poveča preglednost nad delovnim območjem, podaljša obstojnost rezkarja in znatno zmanjša zastoje na stroju, ko je zaradi loma potrebno ponovno nastaviti orodje in poseči v program na stroju.

Rezkanje je uveljavljeno tudi v industriji dentalnih izdelkov. Stroji sicer omogočajo delo z visokimi hitrostmi, vendar so vretena dovolj toga le pri uporabi manjših trnov.

Klasični hladilno-mazalni sistemi z emulzijo slabo odvajajo odrezke, šobe za izpih z zrakom pa so pogosto nameščene ob vretenu in neučinkovite. Tudi v teh primerih se izkaže JetSleeve®.

Do sedaj je rezkanje potekalo s številom vrtljajev vretena do 40 000 vrt./min. Proizvajalcih dentalnih izdelkov pa imajo tudi potrebo po obdelavi z brusnimi čepki, ki zahtevajo do 80 000 vrt./min pri čemer je potrebno zagotoviti tudi učinkovito mazanje in hlajenje. Diebold zato že izvaja poskuse s sistemom JetSleeve® pri vrtilnih do 80 000 vrt./min. Preizkusi so pokazali, da se curek medija oblikuje oz. zoži na konici rezkarja tudi pri tako visokih vrtljajih.

Tehnologi, komercialisti in trgovski partnerji Diebolda so navdušeni nad JetSleeve®-om. »Končno imamo nov revolucionaren izdelek, o katerem ni potrebno veliko razpravljati, saj svoje koristi pokaže pri vsakodnevni uporabi,« je izdelek pohvalil tehnolog.


Slika 12: Sistem JetSleeve® je že razširjen pri številnih uporabnikih


Število uporabnikov nenehno raste, naročila pa prihajajo takoj in spontano po vsaki predstavitvi. Proizvajalec razvija nove velikosti in tipe sistema JetSleeve®, še posebej močnejše izvedbe za uporabo v orodjarstvu.

Kritiki hvalijo tudi druge sisteme, vendar je JetSleeve® z Venturijevim učinkom in koncentracijo curka na rezilnem robu edinstven na trgu.

Pri Dieboldu nenehno razvijajo nova orodja. Njihov moto »Inovacija in natančnost« jih utrjuje med vodilnimi proizvajalci orodij za vpenjanje in odrezavanje.