DMSL rezkalna glava za ultra visoke pomike


Rezkalna glava za ultra visoke pomike DMSL Sumitomo


V kovinsko predelovalni industriji se soočamo s težnjo po povečanju učinkovitosti obdelave.

Poleg sodobnega obdelovalnega stroja z visoko dinamiko potrebujemo za povečanje produktivnosti tudi ustrezno rezilno orodje. Cilj nam je doseči krajši čas obdelave oz. velik volumen odvzetega materiala v kratkem času. Takim zahtevam ustreza orodje za obdelavo z visokimi pomiki. Sumitomo je predstavil novo rezkalno glavo DMSL za velike odvzeme materiala, ki jih dosežemo z ultra visokimi pomiki.


Rezkanje z visokim pomikom nam omogoča doseči visoke stopnje odvzema materiala in posledično krajši čas obdelave. S to metodo lahko povišamo produktivnost in stroškovno učinkovitost. Običajno jo uporabljamo za grobo obdelavo različnih oblik obdelovancev.
Pri rezkanju za visokimi pomiki smo se običajno srečevali z omejitvami kot so majhna globina reza, in groba površina obdelovanca, ki je bila posledica visokega pomika. Pri daljših dolžinah izpetja glave so se vedno pojavile vibracije in povečan hrup pri obdelavi.

Slika 1 Rezkalna glava za ultra visoke pomike in odvzeme materiala DMSL Sumitomo omogoča pomike do 3,5 mm/z. DMSL lahko uporabmo tudi pri daljših dolžinah izpetja do 7D.


Da bi rešili opisane težave, je Sumitomo razvil novo rezkalno glavo DMSL, ki je namenjena za ultra visoke pomike in velike odvzeme materiala. V nadaljevanju si bomo ogledali značilnosti najbolj pogostih tipov rezkalnih glav in rešitve, ki so jih uporabili pri zasnovi rezkalne glave DMSL.

Glede na vrsto uporabe imajo rezkalne glave različen nastavni kot rezkanja (θ). Glave za stransko rezkanje imajo nastavni kot rezkanja 90°, rezkalne glave za čelno obdelavo imajo kot 45°, pri rezkarjih za visoke pomike pa je kot običajno manjši od 15° ali manj. Pri enakem pomiku na zob fz se pri teh tipih glav oz. ploščic spreminja debelina odrezka. Pri rezkalni glavi za visoke pomike s kotom npr. 15° se debelina odrezka (h) stanjša na skoraj ¼ (h=0,26 x fz) debeline odrezka, ki nastaja pri rezkanju 90° (slika 2). Zaradi stanjšanja debeline odrezka lahko povečamo pomik na zob fz. DMSL rezkalna glava ima majhen nastavni kot <15° (teoretična vrednost), zato lahko uporabimo ultra visoke pomike, ki so opisani v nadaljevanju.

Slika 2 Debelina odrezka se pri rezkarjih za visoke pomike zaradi manjšega nastavnega kota stanjša na 1/4.

Slika 3 DMSL ima spremenljivi radij rezalnega robu ploščice in optimalni kot rezkanja <15° glede na globino reza.


DMSL rezkalne glave tudi z manjšimi premeri od Ø16 mm

Sumitomo je nedavno predstavil rezkalne glave za visoke pomike ali visoke globine reza DMSW. DMSW rezlane glave s 6 robno ploščico WNMU omogočajo ali ultra visoke pomike ali velike globine reza ap do 3 mm. To serijo glav so dopolnili z rezkalnimi glavami DMSL, ki so na voljo tudi z manjšimi premeri glav od Ø16 mm. Primerjavo območja uporabe rezkalnih glav DMSL in DMSW si lahko ogledate na sliki 4. DMSL so prav tako primerne za ultra visoke pomike do fz 3,5 mm/z in za globine reza do 1,5 mm, medtem ko DMSW rezkalne glave uporabljamo za globine reza ap vse do 3 mm.
Graf globine reza in pomika na zob za rezkalni glavi DMSW in DMSL je razviden na sliki 5.


Slika 4 DMSL rezkalne glave so na voljo že od Ø 16 mm, DMSW omogočajo globine reza vse do 3 mm.

Slika 5 Graf globine reza ap in pomika za rezkalne glave DMSL in DMSW, ki omogočajo velikosti pomikov do 3,5 mm/z.


DMSL glava ima dvostransko rezkalno ploščico LMNU s 4 rezalnimi robovi.

Na voljo je v kvalitetah za različne materiale: ACP2000, ACP3000 za jekla, ACK2000, ACK3000 za sive litine in univerzalna kvaliteta ACU2500, ki pokriva skupine materialov P, M, K, S.

 

 

Manjša hrapavost obdelane površine

Ena od slabosti običajnih rezkarjev za visoke pomike je velika hrapavost obdelane površine. Ta je posledica velikih pomikov na zob, pri čemer nastanejo zaradi oblike ploščice na površini vrhovi neravnin. DMSL rezkar ima obliko rezilnega robu, ki je v spodnjem delu skoraj raven, zato so višine vrhov neravnin znatno nižje. Nekateri konkurenti rešujejo ta problem z dodajanjem wiper ploščice, vendar to povečuje število različnih ploščic, ki jih moramo naročati in čas nastavitve. DMSL LNMU ploščica problem hrapavosti reši s samo enim tipom ploščice.

 

Stabilna obdelava z manj vibracijami

Pri izdelavi večjih orodji z globokimi žepi ali strukturnih delov pogosto potrebujemo daljše dolžine izpetja glave. Tu se običajno pojavi problem vibracij. V primerjavi z rezkarji za bočno obdelavo (θ =90°) so rezkarji za visoke pomike manj dovzetni za vibracije. Pri nastavnem kotu θ <15°glavna sila rezanja namreč ne deluje v radialni smeri temveč pod kotom proti aksialni smeri (komponenta v aksialni smeri je znatno večja od sile v radialni smeri), zato so prisotne manjše sile na uklon rezkarja. Pri takih obdelavah se pokažejo prednosti DMSL oblike rezalnega robu. Pri majhni globini reza ima nastavni kot rezilnega robu θ zelo majhen, zato je obdelava izjemno stabilna tudi pri večjih dolžinah izpetja.


Slika 7 Zmanjšanje porabe energije pri visoko-učinkoviti obdelavi z DMSL rezkalno glavo.


DMSW stebelni rezkarji so dobavljivi od premera Ø 16 mm do Ø 40 mm, rezkalne glave pa od Ø 40 mm do Ø 80 mm.

DMSW in DMSL glave so zaradi visoke učinkovitosti in stabilne obdelave zelo dobro sprejete na tržišču. Obe rezkalni glavi pridobite po promocijski ponudbi v BTS Company, kjer se lahko dogovorite tudi za test orodja.


Video predstavitev rezkalne glave DMSL

Katalog DMSL/DMSW