Sumitomo WEZ – vsestranska visoko-precizna rezkalna glava 90°


Sumitomo WEZ - vsestranska visoko-precizna rezkalna glava 90°


Rezkalne glave z izmenljivimi ploščicami so danes v orodjarstvu in proizvodnji raznovrstnih delov široko v uporabi.  Pri odrezavanju se iz leta v leto višajo zahteve po kakovosti obdelane površine, ki mora biti gladko obdelana in brez igle na robovih. Vse več je tankostenskih obdelovancev, kjer lahko prevelike rezalne sile povzročijo deformacijo oblike in mer. Obdelani kosi imajo lahko kompleksne oblike, zato se včasih pojavi problem, kako zagotoviti togo vpetje oz. vpenjalno pripravo. Upoštevajoč te zahteve je Sumitomp razvil novo rezkalno glavo WEZ, ki je namenjena za različne vrste obdelav: od preciznega bočnega rezkanja do rezkanje naklona pod velikim kotom. V kombinaciji z novo kvaliteto AC2500U omogoča odlično kakovost obdelave in visoke parametre pri obdelavi jekla, nerjavnega jekla in sive litine.


WEZ rezkalne glave v kombinaciji z novo kvaliteto AC2500U omogočajo odlično kakovost obdelave in visoke parametre pri rezkanju jekla, nerjavnega jekla in sive litine.


Široko področje uporabe

WEZ je v osnovi rezkalna glava za bočno rezkanje. Tovrstni rezkarji imajo glavni- in wiper- rezilni rob, zato hkrati obdelujejo steno in dno obdelovanca. WEZ uporabljamo za različne vrste obdelav: čelno, bočno, stransko, utorno in krožno rezkanje. Kombinacija glavnega, pomožnega in wiper rezilnega robu mu omogoča interpolacijsko obdelavo ter rezkanje naklona pod velikim kotom.


Kombinacija glavnega, pomožnega in wiper rezilnega robu omogoča rezkalni glavi WEZ interpolacijsko obdelavo ter rezkanje naklona pod velikim kotom.

Rezilni robovi na WEZ-u

Interpolacijsko rezkanje


Natančna obdelava stenskih površin

Zaradi kombinacije optimizirane oblike glavnega rezilnega robu in visoko-precizne tehnologije sintranja ploščic je WEZ primeren za natančno obdelavo stenskih površin, kjer dosegamo ravnost površine po več prehodih. Glede na tip obdelave lahko uporabimo šest različnih lomilcev. Lomilci tipa F, P in S imajo brušeno rezilno in naležno površino. Lomilec F ima ostro geometrijo in je namenjen za natančno obdelavo, kjer želimo odpraviti tvorbo igle. Z lomilcem P dosežemo največjo pravokotnost obdelave. Ta je primerljiva pravokotnosti, ki jo dosežemo z običajnim paličastim rezkarjem. Oblika rezilnega robu je pri P lomilcu prilagojena na premer rezkalne glave. Lomilec S je namenjen za obdelavo ne-železnih materialov. Odpornost proti nalepkom na cepilni ploskvi lahko povečano z DLC prevleko.

 

Oster rezilni rob in majhna sila rezanja

Ploščice AOMT/AOET so oblikovane za ostro obdelavo z majhno silo rezanja. Uporabimo jih za obdelavo legiranih in mehkih jekel, aluminijevih zlitin in številnih drugih materialov, pri čemer uspemo zmanjšati velikost odrezkov na minimum. Ostrina rezilnega robu pride do izraza pri brušenem lomilcu tipa F, kjer znatno zmanjšamo iglo na robu obdelovanca. Obdelava z majhno silo rezanja je potrebna pri obdelavi tankostenskih obdelovancev. Pri tankostenskih obdelovancih se z WEZ rezkalno glavo tudi znatno zmanjšajo vibracije in nivo hrupa pri obdelavi.


Oster rezilni rob in majhna sila rezanja minimizirata tvorbo igle na obdelovancu.


Nova kvaliteta za univerzalno uporabo ACU2500

Pri rezkalnih glavah WEZ je Sumitomo prvič predstavil novo kvaliteto ACU2500, ki je namenjena za široko področje uporabe. Primerna je za obdelavo jekla, nerjavnega jekla in sive litine. Prevleka, ki je sestavljena iz nano slojev kristalnih struktur AlTiCrBN ima večjo trdoto in dvakrat večjo obrabno odpornost v primerjavi z konvencionalno kvaliteto. V kombinaciji z substratom z visoko odpornostjo na krušenje zagotavljata ACU2500 stabilno obdelavo in dolgo življenjsko dobo orodja.

Vir: www.sumitomotool.com