Trirezni sveder OSG ADO-TRS prinaša vrhunsko zmogljivost in stabilnost pri obdelavi jekla


Trirezni sveder OSG ADO-TRS prinaša vrhunsko zmogljivost in stabilnost pri obdelavi jekla


V proizvodnji se pojavljajo trirezni svedri pri obdelavah materialov pri katerih se tvorijo kratki odrezki. Proizvajalci jih oglašujejo tudi kot primerne za vrtanje v mehka, ogljikova in legirana jekla. Pri trireznih svedrih je praviloma sila vrtanja večja in odvajanje odrezkov oteženo zaradi ožjih vijačnic. OSG je vse te težave rešil z novim trireznim svedrom iz karbidne trdine ADO-TRS.

 

Konvencionalni trirezni svedri zaradi omejitev pri obliki obdelovancev, vpetju in opremi pogosto ne dosegajo oglaševanih največjih hitrosti in natančnosti. Poleg tega se pri projektih pojavljajo jekla z visoko trdnostjo in težko obdelovalnostjo. Trirezni svedri vrtajo pri povečanih pomikih in imajo v primerjavi z dvoreznimi v vijačnici manjše kanale za odvod odrezkov. Zato se pri obdelavi pojavi kopičenje odrezkov, krušenje na rezilnem robu in lom orodja.

 

Da bi proizvajalcem pomagali izboljšati produktivnost, so v podjetju OSG nedavno predstavili sveder ADO-TRS, ki je dobil vzdevek 'trojna revolucija'. Pri razvoju svedra so uporabili številne inovacije. Rezultat je nov sveder za izjemno učinkovito in stabilno obdelavo jeklenih materialov.

 

Lastnosti svedra ADO-TRS 'trojna revolucija'

Sveder ADO-TRS ima tri poglavitne lastnosti za stabilno obdelavo jekla. Najpomembnejša je na novo zasnovana R geometrija izpraznitve jedra oz. oblike kanalov v vijačnici (OSG patent), ki je prikazana na naslednji sliki.


Slika 1: Patentirana R geometrija pri svedru ADO-TRS zmanjša silo rezanja in oblikuje kratke, zavite odrezke.


Optimizirana R geometrija v območju rezanja zagotovi nadzor nad smerjo odtekanja odrezkov, kar zmanjša težave pri njihovem odvajanju po vijačnici. Tudi pri jeklenih materialih se odrezki lomijo v kratke in zavite delce, ki imajo konstantno obliko.

Nova geometrija zmanjša tudi silo rezanja do 30 odstotkov v primerjavi s konvencionalnimi trireznimi svedri. Sila rezanja je manjša celo od sile pri dvoreznih svedrih, čeprav dosežemo pri trireznem ADO-TRS bistveno višjo hitrost pomika.

 

Druga poglavitna lastnost svedra ADO-TRS je širša izvedba kanalov v vijačnici. Za trirezne svedre je značilno, da nastopajo težave pri odstranjevanju odrezkov iz sredine svedra. ADO-TRS ima v tem območju kanala širše žepe, ki izboljšajo njihovo odvajanje. R geometrija oblikuje zavite odrezke, zato je njihov tok še bolj gladek in stabilen.

 

Tretja pomembna lastnost pa je OSG-jeva prevleka EgiAs, ki svedru ADO-TRS zagotavlja daljšo obstojnost. Prevleka je narejena iz slojev obrabno-odporne plasti in plasti, ki preprečuje širjenje razpok. Obrabno odporni sloj je sestavljen iz več trdih plasti. Sloj za preprečevanje širjenja razpok so poimenovali »nano-periodični« in je sestavljen izmenično iz trde in mehke plasti. V tem sloju se razbremenijo notranje napetosti in zaustavi širjenje razpok. To omogoča EgiAs prevleki, da je obrabno odporna in izjemno žilava tudi pri agresivnih pogojih in parametrih obdelave.


Rezalni parametri

  1. Odlično oblikovanje in odvod odrezkov pri obdelavi jekla

Glavni prednosti svedra ADO-TRS sta izjemno dobro odvajanje odrezkov in majhen upor pri vrtanju jekla.

Material SCM440 je eden bolj viskoznih jeklenih materialov. Pri vrtanju s konvencionalnimi dvoreznimi in trireznimi svedri se pri tem materialu tvorijo podaljšani odrezki, Slika 2. Iz Slike 3 je razvidno, da konvencionalni trirezni sveder ni sposoben razbiti odrezkov na manjše koščke, zato v kanalih vijačnice zastajajo ostanki podaljšanih odrezkov. Pri svedru ADO-TRS dobimo željeno enakomerno kratko obliko odrezkovKonvencionalni trirezni sveder

Dvorezni sveder

ADO-TRS


Slika 2: Primerjava oblike odrezkov pri obdelavi materiala SCM440 (orodje: ADO-TRS-5D, premer: Ø16, trdota obdelovanca: 82–90 HB, rezalna hitrost: 80 m/min (1592 vrt./min, pomik: 1019 mm/min (0,64 mm/vrt.), globina izvrtine: 50 mm (skoznja), hladilna tekočina: oljna megla (2–3 cm3/h), horizontalni obdelovalni center (HSK-A 63)).


Slika 3: Pri konvencionalnem trireznem svedru na vijačnici zastajajo odrezki vrtanje v SCM440).Konvencionalni trirezni sveder

Konvencionalni dvorezni sveder

ADO-TRS


Slika 4: Primerjava oblike odrezkov pri obdelavi materiala SS440 (orodje: ADO-TRS-5D, premer: Ø16, rezalna hitrost: 80 m/min (1592 vrt/min, pomik: 1.019 mm/min (0,64 mm/vrt), globina izvrtine: 50 mm (skoznja), hladilna tekočina: vodotopna, horizontalni obdelovalni center (HSK-A 63))Slika 5: Primerjava obstojnosti orodij pri obdelavi materiala SS400 (orodje: ADO-TRS-5D, premer: Ø8,5, rezalna hitrost: 100 m/min (3.745 vrt/min, pomik: 1273 mm/min (0,34 mm/vrt.), globina izvrtine: 43 mm (slepa), hladilna tekočina: vodotopna, horizontalni obdelovalni center (HSK-A 63))


Pri obdelavi materiala SS400 s hladilno-mazalno tekočino obstaja nevarnost nenadnega loma in krušenja svedra zaradi zapletanja odrezkov. Stabilnost oblikovanja in odvajanja odrezkov je poglavitni dejavnik za stabilnost obdelave mehkega jekla SS400, kjer se še posebno pojavljajo težave z odrezki. Kot je razvidno na Slikah 4 in 5, ima sveder ADO-TRS pri vrtanju jekla SS400 v primerjavi s konvencionalnim trireznim in dvoreznim svedrom izjemno dober odvod odrezkov in dolgo obstojnost.

 

2. Manjša sila rezanja

Na Sliki 6 je podana primerjava upora oz. sile rezanja (parametri obdelave so opisani pri sliki 2).Slika 6: Primerjava sile rezanja pri obdelavi materiala SCM440


Kot je razvidno na Sliki 6, je sila vrtanja oz. aksialni upor pri rezanju s svedrom ADO-TRS za približno 35 % manjši kot pri konvencionalnih trireznih svedrih, in celo manjši kot pri standardnem dvoreznem svedru, ki ima eno vijačnico manj. ADO-TRS tako pri enakih pogojih dosega najmanjšo silo vrtanja.

Konvencionalni trirezni svedri zaradi večje sile vrtanja, omejitev pri stroju in obdelovancu pogosto ne dosegajo oglaševanih maksimalnih parametrov obdelave. ADO-TRS je dosegel odlične rezultate v različnih delovnih pogojih in zato velja za vsestransko uporabnega.

 

V nadaljevanju si bomo ogledali še prednosti, ki jih svedru prinaša OSG-jeva nova EgiAs prevleka. Pri vrtanju ročične gredi iz legiranega jekla je sveder ADO-TRS dosegel dolgo obstojnost in stabilno obdelavo. V primerjavi z dvoreznim svedrom je izdelal neprimerno večjo število izvrtin in z večjo hitrostjo pomika znatno skrajšal čas izdelave.Slika 7: ADO-TRS je primerjavi z dvoreznim svedrom izdelal neprimerno večjo število izvrtin in z večjo hitrostjo pomika znatno skrajšal čas izdelave.


TEST A
SvederADO-TRS trirezniKonkurenčni dvorezni
PremerØ8,8Ø8,8
MaterialLegirano jekloLegirano jeklo
Rezalna hitrost80 m/min (2895 vrt./min)80 m/min (2895 vrt./min)
Pomik1.563 mm/min (0,54 mm/vrt.)347 mm/min (0,12 mm/vrt.)
Hladilna tekočinaOljna meglaOljna megla
StrojHorizontalni obdelovalni centerHorizontalni obdelovalni center

TEST B
SvederADO-TRS trirezniKonkurenčni dvorezni
PremerØ12,5Ø12,5
MaterialLegirano jekloLegirano jeklo
Rezalna hitrost80 m/min (2038 vrt./min)80 m/min (2038 vrt./min)
Pomik1.101 mm/min (0,54 mm/vrt.)408 mm/min (0,12 mm/vrt.)
Hladilna tekočinaOljna meglaOljna megla
StrojHorizontalni obdelovalni centerHorizontalni obdelovalni center

Slika 7: Primer obdelave avtomobilske ročične gredi je pokazal, da ADO-TRS izdela neprimerno večje število izvrtin in z visoko hitrostjo pomika znatno skrajša čas izdelave.


Z rešitvijo znanih težav trireznih svedrov, kot sta velik aksialni upor, slabo odvajanje odrezkov in nestabilen proces pri obdelavi jekla postavlja sveder ADO-TRS nova merila za trirezne svedre.

 

Edinstvena R geometrija izpraznitve jedra je bila uporabljena tudi pri dvoreznih svedrih za globoko vrtanje ADO 40xD in 50xD. Omenjena geometrija omogoča izjemno majhno silo vrtanja in odličen nadzor nad odrezki, ki je zelo pomemben pri vrtanju zelo globokih izvrtin. Ta geometrija se je odlično izkazala tudi pri dvoreznih svedrih. V podjetju OSG trenutno preizkušajo novo geometrijo tudi na drugih tipih orodja.


Edinstveno R geometrijo svedra ADO-TRS so uporabili tudi pri dvoreznih svedrih za globoko vrtanje ADO 40xD in 50xD s kanali za dovod hladilno-mazalne tekočine.

R geometrija zagotavlja izjemno majhno silo vrtanja in odličen nadzor nad odrezki. Zato zagotavljajo dvorezni svedri ADO 40xD in 50xD vrhunsko zmogljivost pri vrtanju globokih izvrtin.


Sveder ADO-TRS je na voljo v premerih od 3 mm do 20 mm za globini 3xD in 5xD, primeren pa je tudi za vrtanje ogljikovih, legiranih in mehkih jekel in kaljenega jekla.


Sveder ADO-TRS imenovan ‘trojna revolucija’ je zadnja inovacija proizvajalca OSG. Njegova edinstvena R geometrija izpraznitve jedra rešuje dva najpogostejša problema konvencionalnih trireznih svedrov: silo vrtanja in nadzor nad odrezki.


Vsi proizvajalci, ki se spopadajo s težavami z odvajanjem odrezkov pri obdelavi jekla, bodo lahko s svedri ADO-TRS končno izkusili vrhunsko učinkovitost in stabilnost obdelave.